Perfetti Van Melle Vizyon & Misyon ve Değerleri.

İnsan Kaynakları

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Tüketiciler için değer yaratacak; yüksek kaliteli, keyifli ve yaratıcı ürünlerimizle şekerleme ve sakız sektöründe dünya liderliğini elde edeceğiz.

Misyonumuz

Biz, Perfetti Van Melle Çalışanları:

Kaynaklarımızı verimli kullanarak, iş-ortaklarımız olan müşterilerimizle birlikte tüketicilerimiz için üstün kalitede ve yenilikçi ürünler geliştirir, üretir ve pazarlarız.

Çalışanlarımız için, kişisel farklılıklara saygı duyup, takdir ve karşılıklı saygıya dayalı, güven üzerine kurulu, tatmin edici bir çalışma ortamı yaratırız.Toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilincinde bir örgüt olarak, içinde bulunduğumuz toplumun beklentilerini karşılar, üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı eksiksiz ve doğru olarak yerine getiririz.

Yüksek kaliteli, üst düzey bir gelişim ve karlılıkla, ekonomik değer oluştururuz. Bu ilkelere sürekli odaklanarak vizyonumuza ulaşmak mümkün olacaktır.

Değerlerimiz

Tavizsiz Bütünsellik
Mükemmeliyete Ulaşma
Tüketici Odaklı Yaklaşım
Çalışanlarımıza Saygı
Toplumsal ve Çevre Sorumluluğu
Bağımsızlık
İşlerimizi dürüstlükle, bütünlük içinde ve ilişki içinde olduğumuz tüm taraflara saygı göstererek yürütürüz.
Yaptığımız her şeyde kaliteyi gözetiriz. Çalışma Yöntemlerimizi daima geliştirmeyi amaçlarız. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanır, işin her safhasında ayrıntılara özenli bir dikkat gösteririz.
Tüketicilerimizin farklı gereksinim ve beklentilerini öngörür, karşılar ve aşarız; onları yüksek kalitede, yenilikçi ve benzersiz ürünlerimizle memnun ederiz.
Takımdaşlığın, katılımcılığın, açık iletişim, esnekliğin ve keyifle bir arada olduğu bir küresel çalışma yaratmada kararlıyız. Çalışanlarımıza adil davranırız; farklı değerleri, farklı becerileri, farklı tecrübeleri, farklı gelişmeleri değerlendirir ve bu farklılıkların daha büyük yaratıcılık ve kavrayış getireceğini biliriz. Çalışanlarımızın inisiyatif kullanmasını cesaretlendirir, işlerine tutku ve kararlılıkla yaklaşmalarını bekleriz. Çalışanlarımıza, her birinin kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını sağlayabilmek için eğitim ve geliştirme olanakları sunarız.
İşlerimizi, toplumun sorumluluk sahibi üyeleri olarak yürütürüz; faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına saygı duyarak uyar, yerel toplulukların gelişmesine iş dünyasının yasalara uyan sınırları dahilinde katkıda bulunuruz. Faaliyetlerimizi yürütürken sorumluluğumuzun bilincinde olur ve güvenlik kurallarına uyarız. Uzun vadeli bir çalışma ortamı sağlamak için çevreye olan etkilerimizi en aza indirmeyi amaçlayan anlamlı çevresel uygulamalar yürütürüz.
İddialı çalışma hedeflerimizi gerçekleştirmede kararlı olurken, şirketimizin karlılığını güvence altında tutmamız gerektiğinin, böylece bağımsız bir gelişimi temin etmenin de gerekliliğinin bilincinde olarak hareket ederiz.

Güçlü Yönlerimiz

Kalite
Yenilik
Pazarlama
Çevre
İnsanlar
Ürün kalitesi sadece bir detay değil, kritik bir başlangıç noktasıdır. Perfetti Van Melle, müşteri bağlılığı sağlamanın en iyi yolunun eşsiz kalitede ürünler sunmak olduğu inancındadır. Her zaman en iyi hammaddelerin seçilmesine, son teknoloji üretim süreçlerinin kullanılmasına, daha iyi ve yeni üretim formüllerinin araştırılmasına büyük önem vermiştir. Üretim tesislerimizin çoğu ISO 9001-2000 sertifikasına sahiptir. Kalite, yenilik, pazar ve müşteri talepleri bilgi birikimi. Perfetti Van Melle’nin yıllardır süren ve her gün daha da artan başarısının temelini oluşturan özellikler işte bunlardır.
Şekerleme sektörü sürekli bir evrim içerisindedir ve yenilik, rekabetçi kalabilmenin, pazara ayak uydurabilmenin temel özelliklerindendir. Bu nedenle Grup, her zaman yeni ve en güncel ürünlerin araştırılmasına, geliştirilmesine stratejik önem vermiştir. Lainate ve Breda’daki merkez laboratuvarları, yerel laboratuvarların da yardımıyla sürekli olarak yeni ürünler geliştirmek ve mevcut ürünlerin kalitesini artırmak için araştırmalar yapmaktadır.
Pazarın, pazar trendlerinin anlaşılması, müşteri tercih ve taleplerini tespit ve tahmin becerisi, rekabette en iyi sonuçları elde etmek için hayati önem taşır. Bu nedenle, pazarlama servisimiz sürekli olarak detaylı pazar araştırmaları ve kapsamlı hedef analizi ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Perfetti Van Melle, bir dizi başka yenilikçi ve çekici girişime de büyük önem vererek, müşterilerine yakın durur. Bu girişimler, yeni format ve ambalaj geliştirmeyi, özgün ürün konseptleri tasarlamayı, alternatif ve etkin promosyon araçları ile göz alıcı ve yüksek etkili reklam kampanyaları yaratmayı içerir.
Yerel kanun ve yönetmeliklere uygun bir biçimde çevreye saygı göstermek, çalışma yöntemlerimizin merkezini oluşturur. Ürün süreçlerimiz, çevre üzerindeki etkimizi minimum düzeye indirecek şekilde tasarlanmıştır; bu nedenle, dikkatimiz ve ekonomik kaynaklarımız özellikle bu süreçlerin etkinliğini artırmak, atık miktarını azaltmak, doğal kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmak ve çalıştığımız ülkelerde yürürlükte olan yönetmelik ve standartlara uymak üzere şekillendirilmiştir. Bu alandaki duyarlılığımız, aynı zamanda çevre koruması açısından önemli girişimlerin sponsorluğunu üstlenerek, WWF ile işbirliği yapmamızın nedenlerindendir. Pek çok ürün tesisimiz ISO 14001 sertifikasının gerekliliklerini karşılamaktadır.
Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır. Başarılarımızın ardında bizimle birlikte çalışanların girişimciliği, coşkusu, kurumsallığı, bağlılığı ve yaratıcılığı yatar. Bu nedenle Perfetti Van Melle teşvik edici bir iş ortamı yaratmak, çalışanların güvenliğini sağlayacak koşulları garanti etmek, tüm çalışanlarına profesyonel eğitim ve kariyerlerini uluslararası seviyede ilerletme olanakları sunmak için çaba gösterir.

Perfetti Van Melle Başarı Profili

1. Uzun Vade için Doğru Olanı Yapmak

o Müşteri Odaklılık: Güçlü müşteri ilişkileri oluşturmak ve müşteri merkezli çözümler sunmak.
o İşbirliği Yapmak: Ortak amaçlara ulaşmak için diğer çalışanlarla işbirliği içerisinde çalışmak ve ortaklık kurmak.
o Bağlılık Oluşturmak: Organizasyonun hedeflerine ulaşabilmesine yardımcı olmak adına çalışanların, ellerinden geleni yapmak üzere motive edildiği bir ortam oluşturmak.
o Vizyon ve Amaç Oluşturmak: Diğer çalışanları eyleme yönelik motive eden vizyon ve stratejiye ilişkin inandırıcı bir resim çizmek.
o Stratejik Düşünmek: Gelecekteki olasılıkları görmek ve bunları atılım stratejileri olarak yorumlamak.

2. Aksiyona Geçmek

o Aksiyon Odaklılık: Hızlılık yüksek enerji ve coşkululuk bakış açısı ile yeni fırsatlar yakalamak ve büyük zorlukların üstesinden gelmek.
o Yetenek Geliştirmek: Çalışanların hem kariyer hedeflerine hem de kuruluşun hedeflerine ulaşabilmesi için onları yetiştirmek.
o Kişisel Farkındalık: Kişilerin güçlü ve gelişim yönleri ile ilgili yapıcı bir şekilde geribildirim vermek.
o Cesaret: Söylenmesi gerekeni söyleyerek zor konuların çözülmesi yönünde somut adımlar atmak.
o Başarılı Ekipler Oluşturmak: Ortak hedeflere ulaşabilmek için çeşitli beceri ve perspektiflerden faydalanmak üzere güçlü kimliğe sahip ekipler oluşturmak.

3. Ortak Gündeme Sadık Kalmak

o Kaliteli Karar Vermek: Organizasyonun yoluna sağlıklı bir şekilde devam edebilmesi için zamanında iyi kararlar vermek.
o Durumsal Adaptasyon: Farklı durumlardaki taleplere cevap verebilmek adına yaklaşımları ve davranışları doğru zamanda uygulamak.
o Karışıklık Yönetimi: Problemleri etkili bir şekilde çözebilmek adına karmaşık, yüksek kaliteli ve bazen çelişkili bilgilerin anlamını kavrayabilmek.
o Planlama & Uyumluluk: Şirketin amaçlarına uyumlu taahhütleri karşılamak üzere planlama yapmak ve işlerin önceliğini belirlemek.

4. Etki Odaklı Olmak

o İnovasyon Geliştirmek: Organizasyonun başarılı olabilmesi için yeni ve daha iyi yollar geliştirmek.
o Sonuç Oluşturmak: Zor koşullar altında bile, tutarlı bir şekilde sonuçlara ulaşmak.
o Dayanıklı Olmak: Zor durumlarla karşılaşıldığında aksaklık ve olumsuzluklardan sonra toparlanabilmek.
o Beceriklilik: Kaynakları etkili ve verimli bir şekilde temin etmek ve kullanmak.
o İş Süreçlerini Optimize Etmek: Sürekli gelişime odaklanmış şekilde, işlerin yapılabilmesi için en etkili ve verimli süreçleri bilmek.