Önsöz

Grubumuzun iş yapılacak dürüst, adil ve yeterlilik sahibi bir firma oluşundan dolayı kazandığı itibar, korumaya kararlı olduğumuz en değerli varlıklarımızdan biridir.

Şirketimiz dahilinde ve müşterilerimiz, tedarikçilerimiz, yetkililer ve genel olarak halkla ilişkilerimizde yüksek etik standartları sürdürmemiz, faaliyet gösterdiğimiz yerlerde kesintisiz başarımız için hayati niteliktedir.

Bu nedenle, her yerde ve her durumda PVM çalışanları için geçerli olan prensipleri ortaya koyan PVM Davranış Kuralları yayınını geliştirdik. İçeriğinin tarafımızca iyi bilinmesi ve anlaşılması önemlidir, zira bir grup ve bireyler olarak ticari faaliyetimizde temel değerlerimizin ve etik standartlarımızın uygulamaya konması ve korunması konusundaki sorumluluğumuzun altını çizmektedir.

Her gün ve her yerde davranışlarımıza rehberlik etmesi için bu kurallara ve paylaşılan değerlerimize güvenelim ve bu sayede PVM’yi bünyesinde veya birlikte çalışılacak harika bir şirket haline getirelim.


Egidio Perfetti
Chairman of the Board
Perfetti Van Melle Group B.V.

Davranış Kuralları

Uygulama amacımız temel değerlerimizi ve etik standartları korumak. Aşağıdaki linkten davranış kurallarını indirebilirsiniz.

İndir