PERFETTI VAN MELLE GRUBU MİSYON, VİZYON VE DEĞERLER

VİZYONUMUZ

Yenilikçi ve tatmin edici yüksek kalite ürünler ile tüketiciler için değer yaratarak, şekerlemede dünya liderliğimizi geliştireceğiz.

MİSYONUMUZ

PERFETTI VAN MELLE’DE BİZ:

 • Kaynaklarımızın etkin kullanımı ile ve iş ortaklarımızla işbirliği içerisinde tüketicilerimiz için yüksek kaliteli ve yenilikçi ürünler geliştiriyor, üretiyor ve pazarlıyoruz,
 • Güven, karşılıklı saygı ve bireysel farklılıkların anlaşılmasına dayanarak çalışanlarımız için tatmin edici bir çalışma or tamı oluşturuyoruz,
 • Sosyal ve çevresel anlamda kendisini adamış bir organizasyon olarak toplumda oynadığımız role değer veriyoruz,
 • Olağanüstü büyüme ve kârlılık ile ekonomik değer oluşturuyoruz.
 • Bu prensiplere sürekli olarak uyulması, bizi Vizyonumuza ulaştıracaktır.

AMACIMIZ
Innovative Treats. Better Future.

Tüketicilerimizi şaşırtmak ve memnun etmek için yenilikçi ürünler yaratıyoruz. Tüm paydaşlarımızın yaşamlarını iyileştirmek ve çevreye etkimizi azaltmak için ürünlerimizi ve süreçlerimizi sürekli geliştiriyoruz.

DEĞERLERİMİZ

Perfetti Van Melle değerlerinin yaşanması; cesaret, vizyon, güven, adanmışlık ve pragmatizm gerektirir. Aşağıdaki değerler, misyonumuzu gerçekleştirmemize yönelik hareketlerimizi yönlendirecektir :

TAVİZSİZ BÜTÜNLÜK
 • İşlerimiz dürüstlük, bütünlük ve ilişkide olduğumuz kişilere karşı saygıyla yürütülmektedir.
KUSURSUZLUĞA ULAŞMAK
 • Yaptığımız her işte kaliteyi aramaktayız. Çalışma sistemimizde sürekli gelişim için çaba sarf edilmektedir. Her aşamada detaylara durmaksızın dikkat edilmekte ve kaynaklar en etkin şekilde kullanılmaktadır.
TÜKETİCİYEADANMIŞLIK
 • Yüksek kaliteli, son teknoloji ve yenilikçi ürünler sunarak tüketicilerimizin farklı ihtiyaç ve beklentilerini karşılamakta ve aşmaktayız.
ÇALIŞANLARIMIZA ÖZEN
 • Takım çalışması, katılım, açık iletişim, esneklik ve eğlencenin olduğu küresel bir çalışma ortamı oluşturmaya kendimizi adamış durumdayız. Çalışanlarımıza adil şekilde davranmakta; farklı tarz, yetenek, denetim gibi arka planlara değer vermekte ve bu farklılıkların daha fazla yaratıcılık ve daha iyi kavrama ile sonuçlandığını fark etmiş durumdayız. Çalışanlarımızı inisiyatif almaları konusunda cesaretlendirmekte ve işlerine tutku ve bağlılıkla yaklaşmalarını beklemekteyiz. Çalışanlarımıza kendi potansiyellerinin sonuna ulaşabilmeleri için eğitim fırsatları ve sürekli gelişim sunmaktayız.
SOSYAL VE ÇEVRESEL SORUMLULUK
 • Toplumun sorumlu üyeleri olarak işlerimizi yürütüyor, faaliyet gösterdiğimiz ülkelerdeki kanunlara saygı gösteriyor ve işletmenin meşru rolü ile aynı doğrultuda yerel toplumların gelişimine katkıda bulunuyoruz. Güvenli ve sorumlu bir şekilde ve nitelikli çevre uygulamalarıyla faaliyet göstermeye özen gösteriyor ve çevre üzerindeki etkimizi en aza indirgeme ve uzun vadeli sürdürülebilirliğe yönelik çalışma amacı taşıyoruz. faaliyet göstereceğiz ve çevre üzerindeki etkimizi en aza indirgeme ve uzun vadeli sürdürülebilirliğe yönelik çalışma amacı taşıyacağız.
BAĞIMSIZLIK
 • Şirketimizin karlılığını güvenceye alırken büyük ticari hedeflere ulaşmaya ve böylelikle bağımsız büyümemizi sağlamaya kendimizi adamış durumdayız.

Davranış Kuralları

Uygulama amacımız temel değerlerimizi ve etik standartları korumak. Aşağıdaki linkten davranış kurallarını indirebilirsiniz.

İndir