DAVRANIŞ KURALLARI NEDİR?

Davranış Kuralları, PERFETTI VAN MELLE GROUP B.V. (PVM Grup BV) Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve bir bütün olarak PERFETTI VAN MELLE GROUP (Grup) bünyesindeki tüm şirketlerce ve her birinin çalışanlarınca hem Gruba hem de üçüncü kişilere yönelik olarak üstlenilen prensip ve taahhütleri içermektedir.

Bu Davranış Kurallarının amacı, Grubun tüm aktif şirketlerindeki tüm PVM çalışanları, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ve hissedarlarının başta aşağıdakiler olmak üzere, her türlü koşulda etik prensiplere uymasıdır:

• Grubun faaliyet gösterdiği tüm ülkelerin kanun ve düzenlemelerine uyma,

• Diğer çalışanlarla ilişkilerde tarafsız, adil ve kibar olma,

• Tüm hissedarların çıkarlarına saygı gösterme (müşteriler, tüketiciler, iş ortakları devlet kurumları, makamları ve dış topluluklar),

• Ticari rolümüzü profesyonellik ve bütünlük ile oynama

• Davranış Kuralları’nda yer verilen prensipler, kurumsal politikalarımızın temeli niteliğindedir ve grup tarafından benimsenen uygulama, yönerge ve çalışma prosedürüne ilham vermektedir.

Grubun değerlerinin ve kültürünün çalışma uygulamalarına nasıl uyarlanabileceği konusunda daha detaylı açıklamalara ihtiyaç duyulduğunda, mevcut olanlara destek olması için spesifik yönergeler hazırlanacaktır.

Davranış Kuralları, ihlallerin nasıl bildirileceğini ve ihlal durumunda alınacak önlemleri de belirtmektedir.

Davranış Kuralları

Uygulama amacımız temel değerlerimizi ve etik standartları korumak. Aşağıdaki linkten davranış kurallarını indirebilirsiniz.

İndir