DAVRANIŞ KURALLARINA KİMLER TABİDİR?

Davranış Kuralları hükümleri, istisnasız olarak Gruba ait şirketlerin tüm çalışanları, yöneticileri, yönetim kurulu üyeleri ve Grubun faaliyet gösterdiği her türlü ülkede Grup veya aktif şirketleri ile iş ilişkisine giren üçüncü kişiler için geçerlidir.

Tüm çalışanların kuralları okuması ve davranışlarını belirtilen prensiplere uygun hale getirmesi gerekmektedir. Çalışanlardan ayrıca, dökümanın son bölümünde daha detaylı olarak anlatılan ilgili kişi/işlevlerde kural ihlali hallerini bildirmeleri istenmektedir.

Davranış Kuralı hükümlerine uyum, çalışanlar ve Grup ile iş yürüten her türlü kişi veya teşebbüsün sözleşmeye bağlı yükümlülüklerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Grup Yönetimi, bu kuralların tüm Grup çalışanlarına dağıtıldığı, açıklandığı ve çalışanlar tarafından anlaşıldığından emin olmakla sorumludur.Yönetim ayrıca, Davranış Kuralı koşullarına Grubun tüm aktif şirketleri ve çalışan departmanlarının da riayet ettiğinden emin olmalıdır.

Davranış Kuralları

Uygulama amacımız temel değerlerimizi ve etik standartları korumak. Aşağıdaki linkten davranış kurallarını indirebilirsiniz.

İndir