DAVRANIŞ KURALLARININ İHLALLERİ VE DİSİPLİN ÖNLEMLERİ

DAVRANIŞ KURALLARINA UYUM

Davranış Kurallarına uyum, çalışanlarımız, bağımsız yüklenicilerimiz ve Grup adına iş yapan diğer taraflarca üstlenilen sözleşme yükümlülüklerinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul edilmektedir.

Grubun aktif şirketlerinin ve kurumsal işlevlerinin yönetimi, tüm çalışanların Grubun beklentilerini anladığından ve bunlara uyduğundan emin olma sorumluluğuna sahiptir. Bu nedenle Yönetim, Davranış Kurallarında belirtilen sorumlulukların tüm işletme birimlerinde ve kurumsal işlevlerde uygulamaya konduğundan emin olmalıdır.

Davranış Kuralları

Uygulama amacımız temel değerlerimizi ve etik standartları korumak. Aşağıdaki linkten davranış kurallarını indirebilirsiniz.

İndir