İHLAL BİLDİRİMİ

Davranış Kurallarının etkin bir şekilde uygulanması için Şirket, Grup içerisinde kurallara uyulmayan durumların farkına varan herkesten ihlali bildirmesini beklemektedir.

Tüm çalışanlar, her türlü ihlal veya şüphelenilen ihlal durumlarını direkt yönetici/şeflerine bildirmeli; bunun etkisiz veya uygunsuz olacağının düşünüldüğü durumlarda ise şirketin İnsan Kaynakları Departmanı ve/veya Genel Müdür ya da onun yokluğunda PVM Group B.V.'nin Uyum Görevlisi'ne bildirmelidir.

Perfetti Van Melle Türkiye’de; üçüncü taraflar dışında kalan tüm gruplar, Davranış Kuralları ihlallerini pvm@etikhat.com adresine e-mail ile de iletebilirler.

Bilgi veren kişinin yönetici/şefine veya İnsan Kaynakları Departmanı’na ve/veya Genel Müdür’e bir ihlal bildirimi ulaştığında, ilgili şirket yönetimi ivedilikle inceleme gerçekleştirmeli ve gerekiyorsa uygun disiplin önlemlerini uygulamalıdır.

Uyum Ofisi, aktif şirketin yönetim kurulu tarafından atanan bir makamdır ve inisiyatif ve kontrol gücü ile yetkilendirilmiştir. Uyum Ofisi, raporlanan bilgileri hızlı ve dikkatli bir şekilde doğrulayacak ve doğru bulunmaları halinde vakayı disiplin önlemi uygula- maktan veya ihlali gerçekleştirenin istihdam sözleşmesini feshetmekten sorumlu Yönetici/İşleve sunacaktır. Uyum Ofisi, mümkünse ilgili Şirket Yönetiminin danışmanlığı ile, bilgiyi veren kişiyi veya olaya dahil olan diğer tarafları çağırabilir ve görüşme gerçekleştirebilir. PVM Group B.V Uyum Ofisi, ikisi Grup dışından deneyimli kişiler ve biri de Grup İç Denetçisi olmak üzere üç üyeden oluşmaktadır.

Üçüncü Taraflar, ihlal bildirimlerini direkt olarak PVM Group B.V Uyum Ofisine gönderecektir.

PVM Group B.V Uyum Ofisine gönderilecek raporların yazılı olması ve aşağıdaki adreslerden birine gönderilmesi gerekmektedir :

• Compliance Office, c / o Perfetti Van Melle Group B.V., Stationsplein ZW 997, Tristar 3,

1117 CE Schiphol - Oost.

• complianceoffice@nl.pvmgrp.com

Grup, Davranış Kurallarının gerçekleşmiş veya denenmiş ihlallerini bildiren kişilerin, Davranış Kurallarına veya herhangi bir iç prosedüre ihlal niteliğindeki bir işlemi bildirmelerinin sonucu olarak çalışma ortamında herhangi bir misilleme, gayrimeşru koşullandırma, taciz veya ayrıma tabi olmadıklarından emin olacaktır. İyi niyetle Davranış Kurallarına ihlal teşkil eden durumları bildiren kişilere karşı her türlü kısas, yine Kuralların bir ihlali niteliğindedir. Diğer çalışanları bilinçli olarak yanlış şekilde ihlal ile suçlamak da Davranış Kurallarının bir ihlalidir.

Davranış Kuralları

Uygulama amacımız temel değerlerimizi ve etik standartları korumak. Aşağıdaki linkten davranış kurallarını indirebilirsiniz.

İndir