DİSİPLİN ÖNLEMLERİ

Davranış Kurallarında ve şirketin iç prosedürlerinde belirtilen prensiplerin ihlali, Grup ve ihlali gerçekleştiren kişi(ler) arasındaki güveni zedeleyecektir (yöneticiler, çalışanlar, danışmanlar, yükleniciler, müşteriler, tedarikçiler, iş ve finansal ortaklar dahil).

Bir ihlal tespit edildiğinde, ihlali gerçekleştiren kişiye karşı geçerli kanun ve düzenlemelere uygun ve orantılı disiplin önlemleriyle kararlı ve ivedi şekilde harekete geçilmelidir. İhlalin adli bir suç teşkil etmesi durumunda, bu önlemler adli yargılamaya ek olarak ve yargılamadan bağımsız olarak uygulanacaktır.

Davranış Kurallarının ihlali nedeniyle uygulanan disiplin önlemleri, şirket tarafından ulusal veya şirket seviyesinde koşula bağlanan istihdam sözleşmeleri ve geçerli düzenlemelere uygun olarak benimsenmektedir.

Grup, imajını ve varlıklarını korumak için, geçerli düzenlemelere kati şekilde riayet etmeyen ve/veya davranışlarını Davranış Kurallarında belirtilen değer ve prensiplere uygun hale getirmeyi reddeden taraflarla hiç bir türde ilişki yürütülmeyecektir.

Davranış Kuralları

Uygulama amacımız temel değerlerimizi ve etik standartları korumak. Aşağıdaki linkten davranış kurallarını indirebilirsiniz.

İndir