DAVRANIŞ KURALLARI DAĞITIMI

Grubumuzun iş yapılacak dürüst, adil ve yeterlilik sahibi bir firma oluşundan dolayı kazandığı itibar, korumaya kararlı olduğumuz en değerli varlıklarımızdan birisidir.

Bu Davranış Kuralları, Yönetim Kurulu Üyelerine, çalışanlara, danışmanlara, yüklenicilere ve Grup ve aktif şirketleri adına faaliyet göstermeye yetkili üçüncü kişilere dağıtılmıştır. Listelenen tüm alıcıların Davranış Kurallarını okuması, anlaması ve içeriğine riayet etmesi gerekmektedir.

Davranış Kuralları, ilgili yerel dillerde kurum intranetinde, Grup ve aktif şirket web sitelerinde yeterli önem ile yayımlanmaktadır. Davranış Kurallarının basılmış kopyaları, mevcut ve gelecekteki tüm çalışanlara dağıtılacaktır. İnsan Kaynakları Departmanı veya PVM Group B.V. Uyum Ofisinden ek kopyalar istenebilir.

Davranış Kurallarının revizyon ve güncellemeleri, PVM Group B.V.Yönetim Kurulu tarafından tanımlanmakta ve onaylanmaktadır.

İşbu Davranış Kurallarının Grup içerisinde doğru bir şekilde anlaşılması için, Grup Kodun tüm aktif şirketler ve kurumsal işlevlerdeki çalışanlara açıklanmasından ve dağıtılmasından emin olmak için bir iletişim programı geliştirecektir.

Kasım 2013

Davranış Kuralları

Uygulama amacımız temel değerlerimizi ve etik standartları korumak. Aşağıdaki linkten davranış kurallarını indirebilirsiniz.

İndir