PVM Türkiye

Perfetti’nin dışa açılma süreci kapsamında 1988’de Türkiye’de yatırım yapmak üzere şirket kuruldu.

İnsan Kaynakları

PVM Türkiye

Perfetti’nin dışa açılma süreci kapsamında 1988’de Türkiye’de yatırım yapmak üzere şirket kuruldu. Ekim 1988 de şirketin kurulmasını takiben fabrika inşasına geçildi ve 1990’ da tamamlanan fabrikada üretilen ürünler Nisan 1990’da raflarda yerini aldı. Daima yenilikçi ürünler sunan Perfetti Van Melle kısa zamanda Türkiye pazarında lider konuma geçti. Gerek bayileri gerekse kendi satış filosu ile yurt sathında dağıtım yapılmaktadır. Perfetti Van Melle Türkiye kalitesinin üstünlüğünü ISO 9001:2008 ve FSSC 22000 sertifikalarını alarak belgelemiştir. Perfetti Van Melle Gıda San.ve Tic. A.Ş. Türkiye’nin 500 büyük sanayi kuruluşu arasındaki konumunu yıllardır muhafaza etmektedir.

Fabrika ve Üretim

Esenyurt'un Kıraç beldesinde 7.000 m2 alanda kurulu tesiste üretim yapılmaktadır. Tesis sadece sakız üretmekte olup, grubun Avrupa ve Yakın Doğu için ihtiyaç duyduğu tüm sakız çeşitlerini üreterek ihraç etmektedir. Tesiste; balonlu sakız, tatlandırıcılı draje sakız, sıvı dolgulu sakız, şerit sakız gibi farklı türlerde üretim yapılmaktadır.

 
 
Glance Mentos
Kalite ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri

PVM TÜRKİYE KALİTE VE GIDA GÜVENLİĞİ POLİTİKASI
Sakız ve şekerleme üretiminde hammaddeden tüketime kadar tüm süreçlerde kalite ve gıda güvenliği risklerini belirleyerek ve kontrol altına alarak tüketicilerimiz için hijyenik, güvenli, kaliteli, keyifli ve yaratıcı ürünler geliştirmek, üretmek ve pazarlamak,

İlişki içinde olduğumuz tüm taraflara saygı göstermek,

İlgili tüm yasal gereklilikleri ve müşterilerimizin beklentilerini karşılayarak maksimum müşteri memnuniyetine ulaşmak,

Kalite ve gıda güvenliği yönetim sistemlerimizi tüm birimlerimize beyan etmek,

Küresel kalite ve gıda güvenliği gelişmelerini takip etmek ve belirlenen hedefler doğrultusunda sistemimizi gözden geçirerek sürekli iyileştirmektir.

Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Perfetti Van Melle olarak, tüm faaliyetlerimizi; en önemli değerlerimizden biri olan ‘Çalışanlarımıza Değer’ kapsamında, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulması ve güvenlik kültürü bilincinin geliştirilmesi hedefleri çerçevesinde gerçekleştiriyoruz.

Bu hedefler doğrultusunda;

• İş Sağlığı ve Güvenliği konularını öncelikli olarak ele alıp, faaliyetlerimizi tüm yasal mevzuat ve ilgili standartlara uygun olarak, sürekli iyileştirme anlayışı ile yönetiyoruz.

• Tüm iş kazaları ve meslek hastalıklarının önlenebilir olduğuna inanıyor, ‘Sıfır Zarar’ prensibi doğrultusunda, risk değerlendirmeleri yapıyor ve gerekli önlemleri alıyoruz.

• Operasyonlarımızdan kaynaklı kazalarımızın önlenmesi amacıyla, tüm güvensiz durum ve davranışları raporluyor ve öneriler sunuyor; yaralanma ile sonuçlanan veya sonuçlanması muhtemel tüm kaza ve olayları inceleyip, tekrarının yaşanmaması için çalışmalar yapıyoruz.

• Sağlık ve güvenlik konularının herkesin sorumluluğu olduğunu biliyor, tüm çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği iyileştirme süreçlerine dahil ediyoruz.

• İş Sağlığı ve güvenliği kültürünün geliştirilmesine yönelik uygulamalarda yöneticilerimizi rol model olarak görüyor, tüm çalışan ve paydaşlarımızın kural ve prosedürlere uyumunu eğitim ve bilgilendirme programları vasıtasıyla sağlıyoruz.

• Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken, “sağlık ve güvenlik” konularını işimizin ayrılmaz bir parçası olarak görüyor, kural ve prosedürler konusunda taviz vermiyor, gereken kaynakları ayırıyoruz.

 

Çevre Yönetim Sistemi Politikamız

Perfetti Van Melle olarak;

• Firmamızın çevreye olan etkilerini azaltmayı ve kirliliği önlemeyi taahhüt ederiz

• Doğal kaynak tüketimini azaltmayı taahüt ederiz.

• Tüm yükümlü olduğumuz çevre yasalarına, müşterilerimizin şartlarına ve değerlerimize riayet ederiz.

• Çevre performansımızı sürekli geliştiririz.

• Firmamızda ve bizim adımıza çalışan kişi ve kuruluşları da çevre politikamız doğrultusunda bilgilendiririz.

• Çevresel amaçların belirlenmesi için bir çerçeve oluşturur ve takip ederiz.

• Firmamızın yapısı, ölçeği ve faliyetler, ürünleri ve hizmetlerinin çevresel etkileri dahil olmak üzere kuruluşumuzun amaç ve bağlamı ile uygunluğunu sağlamayı taahhüt ederiz.

Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi

Perfetti Van Melle Türkiye yönetimi ve çalışanları olarak; müşterilerimize, çalışanlarımıza, şirketimize ve paydaşlarımıza ait bilgilerin gizliliğini korumak, bilgilerin sürekli güncel ve doğru kalmasını temin etmek ve ihtiyaç duyulduğunda erişebilmek amacıyla;

• Bilgi Güvenliğini etkileyen ulusal/uluslararası kanun, mevzuat, düzenleyici kurul/otorite kararlarına, talimat ve prosedürlerine uymayı,

• Bilgi kaynak ve varlıklarının kasıtlı veya kasıtsız bütünlüğünün, erişilebilirliğinin ve gizliliğinin değişirilmesini ve yok edilmesini önlemek için güvenli bir ortam hazırlamayı ve bu ortamı korumayı hedeflemeyi,

• Çalışanlar, müşteriler ve üçüncü taraflara ait bilgileri korumayı,

• Üçüncü taraflarla yapılan sözleşmelerin Bilgi Güvenliği uygunluğunu sağlayarak, Kurumun temel ve destekleyici iş faaliyetlerini en az kesintiyle sürdürmeyi,

• İş sürekliliği planlarını oluşturmayı ve gerekli tatbikatlarını gerçekleştirmeyi,

• Değişen ve gelişen bilgi güvenliği tehditlerine karşı risk analizleri gerçekleştirerek proaktif önlemler almayı,

• Güvenlik ihlallerini kayıt altına alarak, ihlalin ortadan kaldırılmasını sağlamayı,

• Kurum itibarını, bilgi güvenliği temelli olumsuz etkilerden korumayı,

• Bilgi varlıklarının uygun şekilde korunabilmesi için yayınlanmış politika ve prosedülere uygun hareket etmeyi ve kendileri için tanımlanmış sorumlulukları yerine getirmeyi,

• Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin şartlarına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesini sağlamayı,

Taahhüt ederiz.