Çevresel Sürdürülebilirlik Taahhütü

Çevre üzerindeki etkimizi iyileştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Sürdürülebilirlik Taahhütü

Perfetti Van Melle olarak, etrafımızdaki dünya ile uyum içinde çalışmayı ve işimizi hem dünyamıza hem de dünyada yaşayan insanlara saygılı olacak bir şekilde yürütmeyi taahhüt ediyoruz. İş yaptığımız ülkelerin resmî gerekliliklere uygun bir şekilde çalışıyoruz. Sürdürülebilirlik Baş Sorumlumuz, Sürdürülebilirlik Yürütme Kurulumuz ve İcra Komitemiz (baş sorumlularımız ve CEO'dan oluşan) tarafından denetlenen bir sürdürülebilirlik yönetişim modelimiz yürürlüktedir.

Ambalaj malzemelerimizi, karbon ayak izimizi ve su ayak izimizi göz önünde bulundurarak çevresel etkimizi iyileştirmeye odaklanıyoruz.

Tümünü Aç

Ambalajlama ve Plastik Kullanımı Etkilerimizin İyileştirilmesi

Ambalajlarımızın çevreye olan etkisini iyileştirmeye ve mümkün olduğu durumlarda plastik ambalaj kullanımını ortadan kaldırmaya yönelik makul tedbirler uygulama konusunda tamamen kararlıyız.

Ambalajlama programımız, kuruluşumuzun plastik ambalaj kullanımını azaltmak için dünya genelinde birlikte çalışılmasını sağlayan ve daha büyük bir kapsama sahip olan Perfetti Van Melle sürdürülebilirlik programımızın bir parçasıdır.
Şu anda plastik ambalaj kullanımımız yılda yaklaşık 40.000 tondur ve 2025 yılı için Azalt, Geri Dönüştür, Geri Kazan yaklaşımıyla bağlantılı ambalajlama hedeflerimiz bulunmaktadır:

  • 2025 yılına kadar ürün tonu başına düşen plastik miktarını %15 azaltmak.*
  • 2025 yılına kadar 5000 ton geri dönüşüme hazır olmayan plastiği elden çıkarmak.
  • 2025 yılına kadar ambalajların %100'ünde atık yönetimine ilişkin göstergeler sunmak.

* 2017 referans değerine kıyasla

2020 yılı itibarıyla, ton başına düşen plastik miktarını referans değerimize göre %9.4 oranında azalttık ve 1.200 ton geri dönüşüme hazır olmayan plastiği portföyümüzden çıkardık. Atık göstergeleri hedefimiz doğrultusunda dayanıklı bir uygulama mekanizmasına sahip özel bir program başlattık. Bu programa ilişkin daha ayrıntılı güncellemeler 2022 yılına kadar sunulacaktır.

Karbon ve Su Ayak İzimizin İyileştirilmesi

Ürünlerimizin imalatı sırasında karbon emisyonunu ve su kullanımını göz önünde bulundurarak değer zincirimiz genelinde çevresel etkimizi iyileştirme konusunda tamamen kararlıyız.

Perfetti Van Melle olarak, 2021 yılının Eylül ayında Bilime Dayalı Hedefler Örgütüne katılarak, tedarik zincirimiz genelinde iklim değişikliğiyle ilgili sıcaklık artışını 1,5°C altında sabitleme senaryosu doğrultusunda ve Bilim Temelli Hedefler Girişiminin (SBTi) kriter ve önerilerine uygun şekilde bilime dayalı olarak sera gazı emisyonu azaltma hedefleri belirleme taahhütümüzü kamuyla paylaştık.

Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi), şirketlerin bilime dayalı sera gazı emisyonu azaltma hedefleri belirlemesini sağlayarak özel sektörde iddialı bir iklim eylemini harekete geçirmektedir. Perfetti Van Melle, bilime dayalı hedefleri taahhüt ederek sera gazlarının azaltılması konusunda tamamı SBTi kılavuz ilkeleriyle uyumlu olan, dünya genelindeki başka şirket ve kuruluşların arasına katılmıştır.

Perfetti Van Melle Sürdürülebilirlik Baş Sorumlusu Andrew Boyd, "Şirketimiz adına bu taahhütü duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz. SBTi'ye katılarak, bu kritik öneme sahip taahhüt kapsamında on yıl boyunca iklim değişikliğinin etkisini azaltma konusunda üzerimize düşeni yapmamız açısından gerekli olan, bilimin öngördüğü hedefleri ve emisyon azaltımlarını 2022 yılı sonuna kadar belirlemeyi ve bunları 2030 yılına kadar gerçekleştirmeyi taahhüt ediyoruz.

Karbon Ayak İzi

Mevcut hedefimiz, üretimdeki enerji kullanımından kaynaklanan CO2 emisyonunu azaltmaktır.

  • Sahada yenilenebilir enerjinin üretimine yatırım yaparak (Kapsam 1 emisyonlarını azaltmak için),
  • Düşük karbonlu elektrik tedarik edilerek (Kapsam 2 emisyonlarını azaltmak için),
  • Sürekli iyileştirme ve enerji verimliliği girişimlerini uygulayarak,
  • Üretim tesislerinin ISO 14001 Sertifikası almasını sağlayarak,

2020 yılı itibarıyla yukarıdaki unsurları bir araya getirerek %9,9 oranında mutlak azaltım elde ettik.

Su Ayak İzi

Şu anki amacımız, üretim sürecinde kullanılan su miktarını azaltmaktır. 2020 yılı itibarıyla, sürekli iyileştirme ve su verimliliği girişimleri sayesinde %6,4 oranında bir mutlak azaltım elde ettik.