Lezzete Kaynak Sağlama

Toplumsal ve çevresel etkimizi en aza indirgemeye yardımcı olacak Küresel Tedarik işlevini yerine getiriyoruz.

İşimizin, insan haklarına saygılı ve koruyucu bir şekilde gerçekleştirildiği takdirde gelişip zenginleşebileceğine inanıyoruz. İş yaptığımız her bölgede bu sorumluluğu kabul ediyoruz. Tüm operasyonlarımızda insan haklarını desteklemeye yönelik ahlaki ve ticari bir durum mevcuttur.

Tüm çalışma arkadaşlarımızın yanı sıra iş yaptığımız kişilere adil ve eşit davranmaya öncelik veriyoruz. Adil çalışma koşulları (ücret, sosyal güvence ve toplu sözleşme hakkı dâhil olmak üzere) ve çeşitliliğe dayanan, eşitlikçi ve kapsayıcı bir çalışma ortamı sağlamayı taahhüt ediyoruz. Hem İnsan Hakları Beyanımızda hem de Davranış Kurallarımızda bunu taahhüt ediyoruz.

Ayrıca, dağıtım faaliyetlerimizde çevresel etkimizi azaltmayı taahhüt ediyoruz. Ürünlerimizi çevreye duyarlı bir şekilde üretmenin ve paketlemenin yanı sıra, mümkün olan her durumda satış pazarlarımıza yakın bulunan yerlerden ürünler imal etmeye çalışıyoruz. Hedefimiz, malların taşınması sürecine dâhil olan çevresel etkiyi ve enerji israfını azaltarak ithalat ve ihracatımızı en aza indirgemektir.

Mümkün olan her durumda, ithalat ve yurt içi dağıtım amacıyla birleşik kara yolu/raylı taşımacılığından önemli oranda faydalanıyoruz. Uzak pazarlara ihracat yapmak için ise deniz yolu taşımacılığını kullanmayı tercih ediyoruz. Yeni düzenli taşıma rotalarıyla birlikte karma taşımacılığın ağırlığını sürekli olarak artırıyoruz.