Topluluklarımızın Sorumlu Üyeleri

Faaliyet gösterdiğimiz toplulukların ayrılmaz bir parçası olmaya çalışıyoruz. Bu toplulukların tamamına katılım sağlıyor ve bu topluluklara sürekli olarak katkı sunmanın yollarını buluyoruz.

Faaliyet gösterdiğimiz topluluklarla güçlü, yüksek nitelikli bağlantılar kurmamızın ne kadar önemli olduğunun yüksek derecede farkındayız. Topluluklarımıza birçok açıdan güveniyoruz: çalışanlarımızı yerel topluluklardan istihdam ediyoruz, faaliyet göstermek için yerel ruhsatlara ve topluluk onayına ihtiyaç duyuyoruz, topluluğun altyapısını kullanıyoruz ve tedarikçilerimiz çoğunlukla üretim tesislerimize yakın lokasyonlarda yer alıyor. Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerimiz, dünya genelinde bu topluluklarla daha iyi bağlantı kurmamızı ve onlara katkı sunmamızı sağlayacak çok çeşitli uygulamalar gerçekleştirdi.

Üretim faaliyetinde bulunan şirketlerimiz içinde bulundukları yerel topluluklarıyla bağlantı kurmak için daima kendi yerel uygulamalarını gerçekleştirmektedir. Topluluk bağlantıları için uygulamada olan politika ve uygulamalarda birçok farklılık vardır. İspanya, Sri Lanka ve Hollanda'daki faaliyetlerimizde bir topluluk yatırım politikası mevcutken ABD, Brezilya ve İtalya'daki faaliyetlerimizde ise yıllık etkinlikler düzenleme konusunda bir geçmiş vardır. Diğer üretim faaliyetinde bulunan şirketlerimiz ise, yerel topluluklarıyla bağlantı kurmak için daha geçici bir yaklaşım uygulamaktadır.

Perfetti Van Melle, mali destekte ve bağışta bulunarak veya ürünlerimizi ve çalışanların hizmet saatlerini sunarak dünya genelinde topluluklarımıza önemli katkıda bulunmaktadır.