Perfetti Van Melle Vizyon & Misyon ve Değerleri.

İnsan Kaynakları

Vizyon & Misyon

Vizyonumuz

Tüketiciler için değer yaratacak; yüksek kaliteli, keyifli ve yaratıcı ürünlerimizle şekerleme ve sakız sektöründe dünya liderliğini elde edeceğiz.

Misyonumuz

Biz, Perfetti Van Melle Çalışanları:

Kaynaklarımızı verimli kullanarak, iş-ortaklarımız olan müşterilerimizle birlikte tüketicilerimiz için üstün kalitede ve yenilikçi ürünler geliştirir, üretir ve pazarlarız.

Çalışanlarımız için, kişisel farklılıklara saygı duyup, takdir ve karşılıklı saygıya dayalı, güven üzerine kurulu, tatmin edici bir çalışma ortamı yaratırız.Toplumsal ve çevresel sorumluluklarımızın bilincinde bir örgüt olarak, içinde bulunduğumuz toplumun beklentilerini karşılar, üzerimize düşen tüm sorumluluklarımızı eksiksiz ve doğru olarak yerine getiririz.

Yüksek kaliteli, üst düzey bir gelişim ve karlılıkla, ekonomik değer oluştururuz. Bu ilkelere sürekli odaklanarak vizyonumuza ulaşmak mümkün olacaktır.

Değerlerimiz

Tavizsiz Bütünsellik
Mükemmeliyete Ulaşma
Tüketici Odaklı Yaklaşım
Çalışanlarımıza Saygı
Toplumsal ve Çevre Sorumluluğu
Bağımsızlık
İşlerimizi dürüstlükle, bütünlük içinde ve ilişki içinde olduğumuz tüm taraflara saygı göstererek yürütürüz.
Yaptığımız her şeyde kaliteyi gözetiriz. Çalışma Yöntemlerimizi daima geliştirmeyi amaçlarız. Kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanır, işin her safhasında ayrıntılara özenli bir dikkat gösteririz.
Tüketicilerimizin farklı gereksinim ve beklentilerini öngörür, karşılar ve aşarız; onları yüksek kalitede, yenilikçi ve benzersiz ürünlerimizle memnun ederiz.
Takımdaşlığın, katılımcılığın, açık iletişim, esnekliğin ve keyifle bir arada olduğu bir küresel çalışma yaratmada kararlıyız. Çalışanlarımıza adil davranırız; farklı değerleri, farklı becerileri, farklı tecrübeleri, farklı gelişmeleri değerlendirir ve bu farklılıkların daha büyük yaratıcılık ve kavrayış getireceğini biliriz. Çalışanlarımızın inisiyatif kullanmasını cesaretlendirir, işlerine tutku ve kararlılıkla yaklaşmalarını bekleriz. Çalışanlarımıza, her birinin kendi potansiyelini en iyi şekilde kullanmasını sağlayabilmek için eğitim ve geliştirme olanakları sunarız.
İşlerimizi, toplumun sorumluluk sahibi üyeleri olarak yürütürüz; faaliyet gösterdiğimiz ülkelerin yasalarına saygı duyarak uyar, yerel toplulukların gelişmesine iş dünyasının yasalara uyan sınırları dahilinde katkıda bulunuruz. Faaliyetlerimizi yürütürken sorumluluğumuzun bilincinde olur ve güvenlik kurallarına uyarız. Uzun vadeli bir çalışma ortamı sağlamak için çevreye olan etkilerimizi en aza indirmeyi amaçlayan anlamlı çevresel uygulamalar yürütürüz.
İddialı çalışma hedeflerimizi gerçekleştirmede kararlı olurken, şirketimizin karlılığını güvence altında tutmamız gerektiğinin, böylece bağımsız bir gelişimi temin etmenin de gerekliliğinin bilincinde olarak hareket ederiz.

Güçlü Yönlerimiz

Kalite
Yenilik
Pazarlama
Çevre
İnsanlar
Ürün kalitesi sadece bir detay değil, kritik bir başlangıç noktasıdır. Perfetti Van Melle, müşteri bağlılığı sağlamanın en iyi yolunun eşsiz kalitede ürünler sunmak olduğu inancındadır. Her zaman en iyi hammaddelerin seçilmesine, son teknoloji üretim süreçlerinin kullanılmasına, daha iyi ve yeni üretim formüllerinin araştırılmasına büyük önem vermiştir. Üretim tesislerimizin çoğu ISO 9001-2000 sertifikasına sahiptir. Kalite, yenilik, pazar ve müşteri talepleri bilgi birikimi. Perfetti Van Melle’nin yıllardır süren ve her gün daha da artan başarısının temelini oluşturan özellikler işte bunlardır.
Şekerleme sektörü sürekli bir evrim içerisindedir ve yenilik, rekabetçi kalabilmenin, pazara ayak uydurabilmenin temel özelliklerindendir. Bu nedenle Grup, her zaman yeni ve en güncel ürünlerin araştırılmasına, geliştirilmesine stratejik önem vermiştir. Lainate ve Breda’daki merkez laboratuvarları, yerel laboratuvarların da yardımıyla sürekli olarak yeni ürünler geliştirmek ve mevcut ürünlerin kalitesini artırmak için araştırmalar yapmaktadır.
Pazarın, pazar trendlerinin anlaşılması, müşteri tercih ve taleplerini tespit ve tahmin becerisi, rekabette en iyi sonuçları elde etmek için hayati önem taşır. Bu nedenle, pazarlama servisimiz sürekli olarak detaylı pazar araştırmaları ve kapsamlı hedef analizi ve geliştirme çalışmaları yürütmektedir. Perfetti Van Melle, bir dizi başka yenilikçi ve çekici girişime de büyük önem vererek, müşterilerine yakın durur. Bu girişimler, yeni format ve ambalaj geliştirmeyi, özgün ürün konseptleri tasarlamayı, alternatif ve etkin promosyon araçları ile göz alıcı ve yüksek etkili reklam kampanyaları yaratmayı içerir.
Yerel kanun ve yönetmeliklere uygun bir biçimde çevreye saygı göstermek, çalışma yöntemlerimizin merkezini oluşturur. Ürün süreçlerimiz, çevre üzerindeki etkimizi minimum düzeye indirecek şekilde tasarlanmıştır; bu nedenle, dikkatimiz ve ekonomik kaynaklarımız özellikle bu süreçlerin etkinliğini artırmak, atık miktarını azaltmak, doğal kaynaklardan en iyi şekilde faydalanmak ve çalıştığımız ülkelerde yürürlükte olan yönetmelik ve standartlara uymak üzere şekillendirilmiştir. Bu alandaki duyarlılığımız, aynı zamanda çevre koruması açısından önemli girişimlerin sponsorluğunu üstlenerek, WWF ile işbirliği yapmamızın nedenlerindendir. Pek çok ürün tesisimiz ISO 14001 sertifikasının gerekliliklerini karşılamaktadır.
Çalışanlarımız en önemli kaynağımızdır. Başarılarımızın ardında bizimle birlikte çalışanların girişimciliği, coşkusu, kurumsallığı, bağlılığı ve yaratıcılığı yatar. Bu nedenle Perfetti Van Melle teşvik edici bir iş ortamı yaratmak, çalışanların güvenliğini sağlayacak koşulları garanti etmek, tüm çalışanlarına profesyonel eğitim ve kariyerlerini uluslararası seviyede ilerletme olanakları sunmak için çaba gösterir.

Perfetti Van Melle Başarı Profili

1. Çeviklik

o Durumsal Adaptasyon: Farklı durumlardaki taleplere cevap verebilmek adına yaklaşımları ve davranışları doğru zamanında adapte etmek.
o Karmaşıklık Yönetimi: Problemleri etkili bir şekilde çözebilmek adına; karmaşık, yüksek miktarda ve bazen çelişkili bilgilerin anlamını kavrayabilmek.

2. Ekip Liderliği

o Cesaret: Zor görevlerin rahatlıkla üstesinden gelir. Zor konularla yüzleşir ve yüzleşenleri de destekler.Doğrudan ve uygulamaya koyulabilir geri bildirimde bulunur. Politik açıdan bir risk olsa dahi bir fikre veya pozisyona yönelik tarafını korumaya isteklidir.
o Başarılı Ekipler Oluşturmak: Uygun ve farklı stil, bakış açısı ve deneyimlere sahip kişilerden oluşan ekipler kurar. Ortak hedefler belirler ve ortak amaca hizmet eden düşünce yapısı oluşturur. Bir aidiyet duygusu yaratır ve ekibin moralini yükseltir. Başarıları paylaşır ve ekip çalışmasını ödüllendirir. Ekip içinde açık iletişimi ve iş birliğini teşvik eder.

3. Düşünce Liderliği

o İnovasyon Geliştirmek: Yeni, daha iyi ve özgün faydalı fikirler üretir. Sorunlara yeni bir bakış açıları kazandırır. Yaratıcı bir fikri uygulamaya koyabilir. Yeniliği teşvik etmek ve beslemek için farklı düşünmeye özendirir.
o Stratejik Düşünmek: Geleceğin trendlerini ve olası gelişmelerini doğru şekilde öngörür. Geleceğe yönelik senaryoları rahatlıkla oluşturur. Sürdürülebilir değer yaratacak olasılıklara ilişkin inandırıcı olanakları ifade eder. Vizyon ve eyleme işaret eden rekabetçi stratejiler oluşturur.

4. Görev Liderliği

o Planlama ve Uyumluluk: Kurumsal hedefler ile örtüşen sorumlulukları yerine getirmek için iş planını ve öncelikleri belirler.
o Sonuç Oluşturmak: Kendini sonuca ulaşmaya odaklar. Engellere ve tersliklere rağmen görevleri tamamlama konusunda ısrarcı olur. Hedefleri aşma konusunda başarılı bir geçmişi vardır. Sonuçlar elde etmek için kendisini zorlar ve başkalarına yardımcı olur.