Perfetti Van Melle Yasal Uyarılar

Siteye erişiminizden önce lütfen bu sözleşmeyi okuyunuz. İşbu siteye erişim sağlamakla, aşağıda belirtilen şartlarla ve hükümlerle bağlı olmayı kabul etmektesiniz.

perfettivanmelle.com.tr web sitesinin münhasır hak sahibi olan PERFETTİ VAN MELLE GIDA SAN. Ve TİC. A.Ş. bu sözleşmede her zaman değişiklik yapabilir ve bu değişiklikler yeni sözleşmenin siteye konularak yayımlanmasıyla derhal yürürlüğe girer.

perfettivanmelle.com.tr web sitesi içeriğinde bulunan fotoğraf, yazılı metin, her türlü görsel öğe, video izin alınmadan, herhangi bir amaçla ve herhangi bir yöntemle kopyalanamaz, çoğaltılamaz dağıtılamaz veya diğer herhangi bir şekilde kullanılmaz.

İşbu eylemler, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ve Türk Ceza Kanunu hükümleri uyarınca suç teşkil etmekte olup, bu tür eylemleri işleyenler hakkında gerekli tüm cezai ve hukuki yollara başvurulacaktır.

perfettivanmelle.com.tr web sitesinde yayınlanan ilgili fotoğraf, yazılı metin, her türlü görsel öğe, video , perfettivanmelle.com.tr web sitesi dışında PERFETTİ VAN MELLE GIDA SAN. Ve TİC. A.Ş. 'den izin alınmadan hiçbir şekilde başka web sitesinde veya yazılı/görsel iletişim ve basım alanlarında kısmen veya tamamen dahi yayınlanamaz, kopyalanamaz, içeriğinde değişiklik yapılamaz.

Site Kullanıcısı, perfettivanmelle.com.tr web sitesi'nin yazılı ve görsel hiç bir içeriğini, hiçbir öğesini hiçbir şekilde ticari amaçla bilgisayarına indiremez,kopyalayamaz, çoğaltamaz, kendi ve/veya bir başkasının web sitesinde yayınlayamaz. Site Kullanıcısının bu yükümlülüğe uymaması sebebiyle perfettivanmelle.com.tr web sitesi'nin ve/veya PERFETTİ VAN MELLE GIDA SAN. Ve TİC. A.Ş.'nin herhangi bir zarara uğraması halinde Site Kullanıcısı bu zararları PERFETTİ VAN MELLE GIDA SAN. Ve TİC. A.Ş.'nin ilk talebinde herhangi bir ihtara veya ihbara gerek kalmaksızın tazmin etmeyi kabul, beyan ve taahhüt etmiş sayılır. Sitede yer alan bilgiler "icap" olarak kabul edilemez olup, perfettivanmelle.com.tr 'yi bağlayıcı bir yönü bulunmamaktadır. Site ve içeriğindeki bilgilerin kullanımından doğabilecek ihtilaflarda, Bakırköy/ İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.